Home

Välkommen till SLAA videomöten

Kod till mötet 2011

Anonyma sex- och kärleksberoende är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på den modell som Anonyma Alkoholister ursprungligen tog fram. Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. SLAA är helt självförsörjande genom frivilliga bidrag från sina medlemmar och är gratis för alla som behöver det.