Praktiskt

Praktiska möten hålls en gång i månaden. Här focuserar vi på att skapa en sund och välmående grupp och hur vi kan sprida budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider på bästa sätt. Var med du med.

Nästa praktiska möte: 1:a Januari, Yay!

Mall för mötesledaren:

Praktiskt möte mall (PDF)


Mall för sekreteraren:

Praktiskt möte mall (Word-docx)Videogruppens Serviceposter:


GSR: Dan // Vice GSR: Kristin
Mailansvarig: Daniel W // Vice Mail-ansvarig: Anders
Kassör: Jonas // Vice kassör: Johan
ZOOM ansvarig: Andreas // Vice Zoom-ansvarig: Pavel
Webbansvarig: Martin // Vice Webb-ansvarig: Johnny
Mötesvärd för tisdagar kl 20:00: Vakant
Mötesvärd för söndagar kl 15:00: VakantBordlagda frågor till nästa praktiska möte:

Ändra vid ”lifestory” till 12 stegsresa i stället för nyktra tid.

I mötesmanualen vid frågor om sponsor så bör vi hänvisa ex de som sponsrar enligt Primary Purpose till sina egna grupper, förslag samma fras som morgongruppen har

Ändra på punkten serviceposterna redovisar

Tidsbegränsa längden på servicepostuppdrag

Ändra tiden för kvinnomötet

Ändring av mansmötet

Införa CO-Host igen

Läsa upp vad en ordförande och sekreterare har för uppgifter under praktiskt möteArkiv praktiska möten:
Praktiskt möte 2020-09-06
Praktiskt möte 2020-10-04
Praktiskt möte 2020-11-01
Praktiskt möte 2020-11-08
Praktiskt möte 2020-12-06
Praktiskt möte 2021-01-03
Praktiskt möte 2021-01-10
Praktiskt möte 2021-02-07
Praktiskt möte 2021-05-02
Praktiskt möte 2021-06-06
Praktiskt möte 2021-07-04
Praktiskt möte 2021-09-05
Praktiskt möte 2021-10-03
Praktiskt möte 2021-11-07
Praktiskt möte 2021-12-05
Praktiskt möte 2022-01-02
Praktiskt möte 2022-02-06
Praktiskt möte 2022-03-06
Praktiskt möte 2022-04-03 (Saknas)
Praktiskt möte 2022-05-01
Praktiskt möte 2022-06-05
Praktiskt möte 2022-07-03
Praktiskt möte 2022-08-07
Praktiskt möte 2022-09-04
Praktiskt möte 2022-10-02
Praktiskt möte 2022-11-06
Praktiskt möte 2022-12-04


%d bloggare gillar detta: