Praktiskt

Praktiska möten hålls en gång i månaden. Här focuserar vi på att skapa en sund och välmående grupp och hur vi kan sprida budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider på bästa sätt. Var med du med.

Nästa praktiska möte: 7:e Augusti, Yay!

Manual

Praktiskt möte – “SLAA videogruppen’s möte” 2022-

1. Val av ordförande:    

2. Val av sekreterare:

3. Val av justerare:

4. Mötet avslutas:

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?

(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna) 

Eventuella ändringar:

7.Rapport Från Kassören: I kassan :………

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

8. Anmälan av övriga frågor

9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

11.A. Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?
(Varje vald person får välja om hela förnamnet ska stå eller bara två första bokstäverna i namnet)

GSR: __ Vice GSR: __

– Mailansvarig: __ Vice Mailansvarig: __

– Kassör: __, Vice kassör: __

 ZOOM ansvarig: __ Vice Zoom ansvarig: __

 Webbansvarig: __ Vice Webbansvarig: __

– Manlig mötesvärd för tisdagar kl 20:30: _

– Kvinnlig mötesvärd för söndagar kl 15:00: _

11.B. Val av mötesvärdar fram till nästa praktiska möte. 
Varje månad väljs två mötesvärdar (en man och en kvinna). Mötesvärden gör service fram till nästa praktiska möte genom att vara på plats tisdag 20:30/söndag 15:00. Tanken är att de ska öppna mötet (det behöver inte betyda leda mötet) och ansvara för att nykomlingar får information om videogruppens andra möten. Om ingen dyker upp efter en kvart får mötesvärden lämna mötet. Om ingen kan göra service under det praktiska mötet kan anmälan efteråt ske till videomote.slaa@gmail.com

11.C. Serviceposterna redovisar (länk till tidigare redovisningar).
En gång varje kvartal ska GSR-, Mejl-, kassa-,zoom- och webbansvarig göra en kort redovisning. Det innebär att personen berätta vad hen gjort i sin serviceroll under det senaste kvartalet. Om någon av dessa inte redovisat eller lämnat meddelande till någon annan i gruppen på ett kvartal ska en ny person väljas in till serviceposten.

Finns det någon servicepost här som vill redovisa idag?
(Se fetstil för de som INTE har redovisat detta kvartal).

GSR: Johan – Vice: Kristin
Mejl: Daniel – Vice: Anders
Kassör: Jonas – Vice: Daniel
ZOOM: Andreas – Vice: Pavel
Webb: Martin – Vice: Johnny

12. Bordlagda frågor

13. Övriga frågor

14. Nästa praktiska möte: 

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

Arkiv praktiska möten:

Praktiskt möte mall (PDF)
Praktiskt möte mall (Word-docx)
Praktiskt möte 2020-09-06
Praktiskt möte 2020-10-04
Praktiskt möte 2020-11-01
Praktiskt möte 2020-11-08
Praktiskt möte 2020-12-06
Praktiskt möte 2021-01-03
Praktiskt möte 2021-01-10
Praktiskt möte 2021-02-07
Praktiskt möte 2021-05-02
Praktiskt möte 2021-06-06
Praktiskt möte 2021-07-04
Praktiskt möte 2021-09-05
Praktiskt möte 2021-10-03
Praktiskt möte 2021-11-07
Praktiskt möte 2021-12-05
Praktiskt möte 2022-01-02
Praktiskt möte 2022-02-06
Praktiskt möte 2022-03-06
Praktiskt möte 2022-04-03 (Saknas)
Praktiskt möte 2022-05-01
Praktiskt möte 2022-06-05
Praktiskt möte 2022-07-03


%d bloggare gillar detta: